DanishEnglishFrenchGermanPortugueseRomanianRussianSpanish
DanishEnglishFrenchGermanPortugueseRomanianRussianSpanish
Ritual pentru blestemarea bisericii xine și a nazarineanului

1. 

2. 

3. 

4. 

Explicaţie:

  1. O privire îndeaproape a scriptului care trebuie gravat/scobit pe prăjină.
  2. Runele de pe prăjină ar trebui să fie în linie dreaptă. Pictează în roşu runele  atât la începutul cât şi la sfârşitul scriptului. Celelalte litere/rune nu trebuiesc pictate în roșu.
  3. Creează păpușa nazarineanului. Se pot folosi pioneze pentru a o prinde de crucifix. Pentru crearea crucifixului se pot folosi bețișoarele de lemn de la înghețată sau orice fel de lemn care nu se rupe ușor.
  4. După ce crucifixul împreună cu păpușa nazarineanului este gata, prinde-l de prăjină cu capul în jos. Pentru a face acest lucru, înfige un cui prin inima nazarineanului și fixează-l bine de capătul prăjinii, exact ca în ilustrație. Apoi așază prăjina într-un loc în care nu va fi deranjată, cu fața spre Vatican – care este în Roma, Italia.

 

Ritualul:

1. Recită invocaţia către Satan:

In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi.
În Numele lui Satan, Conducătorul Pământului, Zeu Adevărat, Puternic şi Inefabil, care a creat omul să-I reflecte chipul şi asemănarea, invit forţele întunericului să îşi reverse puterea infernală peste mine. Deschideţi porţile Iadului şi întâmpinaţi-mă ca Frate/Soră şi prieten/ă.

Eliberează-mă, O, Tu, Mărețe Satan, de toate erorile şi amăgirile din trecut, umple-mă cu adevăr, înţelepciune şi înţelegere, ţine-mă puternic în credinţa şi lucrarea mea pentru a te urma întotdeauna cu laudă, onoare şi glorie să-ţi fie date ţie în vecii vecilor.

2. Ia-ți pumnalul și, întorcându-te în sens invers acelor de ceasornic, invocă-i pe cei 4 Prinți Încoronați ai Iadului:

Satan/Lucifer dispre Est
Belzebut dinspre Nord
Astaroth dinspre Vest
Azazel dinspre Sud

3. Îngroapă prăjina în pământ.

4. Vizualizează cum energia este absorbită din pământ în prăjină şi direcţionată spre Vatican. Petrece 5-15 minute făcând asta.

5. Așază-ți mâna stângă pe șold, cotul îndoit, picioarele adunate și incantează/vibrează:

t-uuu-rrr-iii-zzz-aaa-ţţţ ‘ de 3 ori
apoi: ‘iiiiii-zzzzzz-aaaaaa ‘ de 3 ori
apoi: ‘fer-DAA-man ZINE CRISS-tus ‘ de 3 ori

6. Recită al nouăsprezecelea cod enochian:

I-la-sa • DEI-măuns • Daass
pa-RAAFF • ĂUD • ca-HIS
mi-caa-ĂU-laţ • aa-ra-TAA-baass
DEI • caa-ĂUS-sa-gău, • DAASS
FI-fiss • baa-la-ZI-za-raas
DEI • SEI-TAN! • NĂU-na-caa
gău-ha-va-LIM: • mi-CAAM
aa-DĂU-i-aan • DEI • SEI-TAN,
aa-ca-RĂU-ăud-zi • ba-li-ĂU-rab,
ZĂU-baa • ău-ău-AA-ău-naa • ca-HIS
lu-SIF-ti-aas • aa-ău-I-VI-aa-i;
DAASS • aa-ba-RAA-AA-saa
NĂU-na-caf • nei-taa-AA-ib
caa-ĂUS-saa-dji, • ĂUD • TI-lab
DAA-ma-pa-lăuţ, • tău-ĂU-aat
NĂU-na-caf • GAA • mi-CAA-laţ
ĂU-maa, • la-RAA-zad
TĂU-la-ga-lău • MAA-rab
YAH-ra-ra-i • DEI • TĂUX
BĂU-ga-paa • aax-I-aa-i-aal
LĂU-na-dău • baa-BAA-djei • ĂUD
tău-ra-ZU-lap • aa-ca-RĂU-ăud-zi,
gău-HĂU-la: • ca-ĂUS-sa-gaa,
taa-baa-ĂU-rad • zaa-aa-NI-ra.
ei-la-ZAAP • TI-lab, • PAA-ram
DJI • ca-VAA-saa-hi, • ĂUD
TAA • CA-va-ra-la-sa-ta
bău-ĂU-aa-pis • SEI-TAN.
LA • NI-mab, • ĂU-va-ca-hău
ZI-map; • ĂUD
ca-RI-sa-tei-ăus
AA-dj • LA • tău-la-TĂU-ran
paa-RAA-ca • AA • ZI-map.
ca-RĂU-ăud-zi, • DĂU-da-paal
ĂUD • FI-faa-laz • LA
sa-ma-NAAD; • ĂUD • FAA-ra-gat,
AA • VAA-val • DEI • FAA-fein
DEI • jaa-HĂU-vaa • ĂUD
aa-VAA-văux, • TĂU-na-vadj.
ĂU-ra-sa-caa
DEI • I-di-gău,
nău-AA-sa-mi • taa-ba-DJEI-sa
LEI-vi-ta-ha-MĂU-nadj;
maa-da-RID • taa-RI-aan • ĂU-maan.
BAA-ga-lei? • mău-ĂU-ău-aa • CAA-HAN.
NĂU-rei • ĂUD • PAASS-a-bas
DEI • SEI-TAN, • TĂU-rat-su!
pa-RI-aaţ • aa-DĂU-hi • DEI
maa-da-RI-aax, • aa-bău-AA-pa-ri.
taa-baa-ĂU-ri • pa-RI-aaţ • AA-ra
taa-BAASS; • aa-da-ra-PAAN • CĂU-raz
TAA • DĂU-bix; • i-ĂU-la-caam
baa-LIT • ĂUD • ca-VAA-sab
ca-TI-nudj. • RI-pi-ra
paa-AA-ăux-ta • ZAA-gaa
CĂU-ra; • va-MAAL • ĂUD
pa-ra-da-ZAA-ra, • CAA-ca-raadj
aa-ău-I-VI-aa-i • CĂU-ra-map.
TĂU-rat-ui, • ZAA-caar! • ZAA-maa-raan
AA-sa-pat • SEI-TAN! • ZU-ra-djaas
TI-aa • BAA-la-taan; • ĂU-dău
CHI-caa-lei • KAA-AA-AA, • ĂUD
ău-ZAA-ţa-maa • pa-LAA-pa-li
vău-ĂU-aan.

7. Încheie ritualul cu un HAIL SATAN!!, întorcându-te în sensul acelor de ceasornic.

 

Despre ritual:
Ritualul prăjinii este extrem de puternic. Din acest motiv se recomandă cu tărie ca orișicine se apucă de el, să fi întreținut în prealabil Ritualul de dedicare.

Acest ritual își are bazele în așa numitele „prăjini oprobrii.” Cu secole în urmă, locuitorii țărilor nordice au ridicat prăjini oprobrii împotriva invaziei clericilor și misionarilor creștini. Prăjina acționează precum un magnet pentru energiile pământului, care sunt folosite pentru a trimite blesteme în mod continuu peste victima aleasă.

Runele derivă din simboluri cele mai antice și au o putere incredibilă. Simbolurile runice pot fi observate în literele alfabetului fenician antic, care la rândul lor își au bazele în constelații. Runele „TH” distrug spiritul, în timp ce runele „I” leagă distrugerea de victima.

Acest ritual poate fi folosit și pentru a distruge creștini și biserici locale. NU așeza/îngropa prăjina pe proprietatea bisericii, întrucât acest lucru este ilegal. Cel mai bine ar fi ca prăjina să fie în raza bisericii sau a casei creștinului blestemat; acest lucru este ideal, însă nu obligatoriu. Asigură-te doar că aceasta este într-un loc în care nu va fi deranjată.