** Recent, eu împreuna cu alţi trei Preoţi şi Preotese Înalte, am întreţinut lucrări energetice cu Demonii. NU sunt monştrii. Mulţi dintre ei sunt bine-cunoscuții şi popularii ZEI EGIPTENI:

Timp de secole, au fost abuzaţi din punct de vedere spiritual prin folosirea numelor zeilor vrăşmaşi, a cercurilor şi o pletoră de blasfemii şi insulte. Acesta este motivul pentru care mulți le-au apărut ca monştrii. Toţi Demonii sunt premergători zeului creştin; aceştia sunt ZEII ORIGINALI.
– Înalta Preoteasă Maxine Dietrich, mai 2003

DEMONII NU SUNT DIABOLICI! Datorită perversiunii binelui şi răului de către religiile inamice, şi a societăţii în general, mulţi oameni sunt confuzi. Citeşte-mi predica despre gândirea liberă

Nu există nici un motiv pentru care să-i fie cuiva frică de Demonii lui Satan. Când sunt trataţi cu respect şi abordaţi cu intenţii sincere, sunt cu adevărat minunaţi.
Scopul lor principal este de a învăţa omenirea. Cât despre răzbunare şi pedepsirea duşmanilor, acest lucru face parte din învăţare, deoarece justiţia şi dreptatea sunt ambele esenţiale. Întoarcerea celuilalt obraz crează o adevărată anarhie, haos şi eventual colapsul societăţii civilizate. Răzbunarea şi justiţia sunt necesare, deoarece fără corecţie, răufăcătorii vor continua în comportamentul lor abuziv, ofensându-i pe ceilalţi în mod liber.

Când ne împrietenim cu Demonii, aceştia ne răzbună pe cei a căror intenţii sunt rele şi de asemenea ne păzesc spatele. Mi-am văzut duşmanii şi duşmanii celor dragi mie, pedepsiţi chiar înainte să cer asta.

Mulţi dintre Demoni sunt specializaţi în predarea eticii. Acsest lucru atestă realitatea că Demonii nu sunt diabolici. Responsabilitatea pentru responsabil. Onoarea şi adevărul sunt foarte importante pentru Satan. Satan se uită cu ură peste cei care sunt laşi sau prea slabi pentru a-şi asuma responsabilitatea pentru faptele lor. Satan reprezintă tăria şi dreptatea.

Demonii sunt Nefilimi (Zeii Originali), extratereştrii antici care au venit pe Pământ pentru a extrage aur, acum mii de ani în urmă. Sunt foarte avansaţi atât din punct de vedere intelectual, cât şi spiritual. Mulţi dintre ei şi-au luat neveste/soţi dintre pământeni, motiv pentru care au fost blestemaţi de către ceilalţi zei, care nu vroiau ca omenirea să fie educată sau ridicata mai presus decât nivelul unui animal. Iniţial, oamenii au fost creaţi cu scopul de a sluji în minele de aur, iar după ce proiectul minier era gata, trebuiau să fie distruşi. Demonii se împrieteniseră cu oameni şi şi-au dorit ca noi să ajungem asemenea Zeilor, la fel cum Tatăl Satan a încercat să aducă oamenilor cunoştinţă şi putere dumnezeiască. Pentru acest lucru, au fost blestemaţi, legaţi şi osândiţi.

Demonii sunt foarte prietenoşi cu oamenii. Am avut privilegiul ca ei să lucreze cu mine şi să mă înveţe. Am stabilit adevărate prietenii cu diverşi Demoni, care m-au ajutat în nenumărate feluri; am învăţat foarte multe lucruri de la ei. Datorită distrugerii bibliotecilor şi centrelor de învăţare antice de către xini (creştini), extrem de multă cunoştinţă a fost pierdută pentru totdeauna. Uneori Demonii pot fi foarte stricţi, încurajându-ne să ne schimbăm în mai bine, însă aceasta este pentru binele şi dezvoltarea noastră. Satan spune în Al Jilwah“Conduc spre calea dreaptă, fără nicio carte”.

Grimoarele populare şi cărţile oculte disponibile la toate colţurile de stradă, sunt o sursă majoră de bucluc. Grimoarele au fost scrise de către rabini (evrei) şi creştini. Demonii NU sunt “cochilii goale”, după cum afirmă cabaliştii (cei care au scris şi/sau folosesc cabala). Nu sunt nicidecum “qlippoth”. Demonii cu care am lucrat au o energie foarte puternică şi pozitivă şi sunt foarte vii. De când am efectuat lucrările energetice cu ei, le-au crescut puterea în mod drastic. Mulţi dintre ei au acum o aură foarte luminoasă.

Cât despre vampirism şi “qlippoth”, “zeul” xin le exemplifică pe amândouă: uită-te cum cei mai mulţi dintre creştini sunt epuizaţi din punct de vedere spiritual. Priveşte la Papa catolicilor – este doar o carapace goală. Doctrinele religiilor de dreapta, care susţin la unison ascetismul, auto-dezicerea, precum şi alte practici anti-viaţă şi dăunătoare fiinţei umane, sunt reprezentative “qlippoth-ului”. Învăţăturile despre qlippoth nu sunt decât o altă cale pe care inamicii o folosesc pentru a ne denigra şi calomnia Zeii.

Există o Ordine Inferioară a Demonilor. Aceştia au ochi roşii înflăcăraţi şi aripile cauciucate. Ei servesc scopurilor precum protecţia sau alungarea spiritelor inamice, fiind asistenţi Demonilor cu Rang mai Înalt.

Când chemăm Demonii, aceştia se manifestă uneori prin proiecţie astrală. În mod normal, ei comunică cu noi prin telepatie.